Sanering i Stockholm

Som saneringsexperter rycker vi ut när hus och fastigheter drabbas av olika typer av skador som mögel, fukt och skadedjursangrepp. Vi tar hand om alla typer av besvärliga saneringsjobb, allt från socialsaneringar till specialsaneringar. Vi kan erbjuda ett brett utbud av tjänster inom sanering av hus och fastigheter som exempelvis värmebehandling, giftsprutning mot skadedjur, bortforsling av vägglösskontaminerade möbler och förebyggande åtgärder mot skadedjur och skador som mögel och fukt. Vi har kompetent och erfaren personal med rätt utrustning som vet hur man genomför en sanering på sett säket och effektivt sätt. Vi tar självklart hänsyn till värdesaker och personliga föremål under saneringens gång. Vårt mål är att kund alltid ska känna sig trygg i att låta oss göra jobbet.

Kontakta oss för sanering

Tecken på skadedjur ska du ta på allvar

Skadedjur i hemmet, skadedjur på företag och i offentliga miljöer såsom tågstationer och gallerior blir alltid ett snabbt växande problem om man inte i tid går in med skadedjursbekämpning och skadedjurssanering. I Sverige har nyare skadedjursarter, som vägglöss och kackerlackor, blivit allt vanligare under senare år. Vägglössen och kackerlackorna konkurrerar om skadedjurs-uppmärksamheten, men tyvärr inte om utrymmet, med våra traditionella skadedjur som råttor, myror, getingar, svartmyror, loppor, mjölbaggar och annan ohyra. Ser du tecken på vägglöss eller andra skadedjur så bör du ta detta på största allvar och kontakta oss, så att vi kan hjälpa dig att bli av med problemet. Ju längre du väntar desto värre kommer det att bli.

Våra saneringstjänster

Bortforsling av möbler

Har du möbler som är kontaminerade av vägglöss eller har du oanvända möbler som tar plats? Vi forslar bort grovavfall och möbler på ett ansvarsfullt och hållbart sätt med hänsyn till miljön. Hantering av tunga möbler kräver kunskap och rätta verktyg så att man inte skadar sig. Låt oss göra grovjobbet så kan du lägga dina krafter på annat.

Värmebehandling

Har du råkat för ett svårt skadedjursangrepp? Ibland kan man råka ut för oturen att ha skadedjur hemma som tuggar sönder textilier och biter människor. Beroende på vilket slags skadedjur det rör sig om kan man behöva ta till värmebehandling. I det fallet värms möbler och allt som är kontaminerat upp till höga temperaturer så att skadedjuren dör.

Giftbehandling

Olika insekter kräver olika behandlingar för en effektiv bekämpning och därmed ett skadedjursfritt hem. I vissa fall fungerar inte värmebehandling utan då kan man behöva ta till olika slags gifter. Vi utvärderar situationen i fastigheten och placerar ut giftet och giftfällorna i strategiska ställen där skadedjuren oftast rör sig för att effektivt eliminiera dem.